[TERJAWAB] Ular Bergerak Menggunakan? Memahami Sistem Gerak Lambung

Sistem Gerak Lambung Ular: Peran Otot Ventral dalam Pergerakan

Ularnya bergerak dengan menggunakan sistem pergerakan yang disebut dengan sistem gerak lambung. Pada sistem ini, otot-otot yang terdapat pada permukaan dalam tubuh ular digunakan untuk menggerakkan lambungnya. Otot-otot ini bergerak secara bergantian dan membuat lambung ular bergerak maju. Hal ini memungkinkan ular untuk bergerak dengan cepat dan halus di berbagai jenis medan.